Bygtropolis

Foto: Rasmus Hjortshøj for Lokale og Anlægsfonden

Foto: Rasmus Hjortshøj for Lokale og Anlægsfonden

Bygtropolis_Blue_fyld.png
 

tværfaglig podcast om byggeriets store spørgsmål

Hvordan bygger vi bæredygtigt, sundt og inkluderende? Hvordan understøtter vi fællesskaber og fritidsliv lokalt? Og hvordan sikrer vi mangfoldighed i sammensætningen af medarbejdere på byggepladsen?
Det er blot nogle af de spørgsmål, som udforskes i podcasten Bygtropolis.

Bygtropolis henvender sig til fagfolk på tværs af byggeriet. Formålet er at stille skarpt på nogle af de store problemstillinger, der berører branchen over én kam. Og at få noget af den viden, der løbende produceres på tværs af organisationer, forskningsinstitutioner og virksomheder ud af publikationerne og ind i øregangene.

BARK Rådgivning står bag podcasten, som er produceret i samarbejde med journalist Morten Olsen og Munck Studios. Bygtropolis støttes af Lokale og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond,
der også begge har bidraget med faglig viden og sparring.

Lyt med via Podbean eller via iTunes/Apple Podcast ved at søge på Bygtropolis.

LYT HER:Første sæson - om bæredygtigt byggeri:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anden sæson - om byggeriets samfundsansvar:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREDJE SÆSON - OM NYE TENDENSER I BYGGERIETS VERDEN